top of page

תיכון נאות שמיר | רמלה

בית ספר תיכון בשכונה חדשה ברמלה על מגרש קטן מאוד

תיכון

עיריית רמלה

12,000 מ"ר

בשלבי תכנון

רמלה

מבנה לבית ספר תיכון בשכונה חדשה במערב רמלה על מגרש קטן מאוד, תיכון 48 כיתות המבוסס על בתים שכבתיים ומגיע בחלקו לגובה 6 קומות, תוך השארת גגות לשימוש כחצרות בגובה.

Anchor 1
צוות: דנה שדה | יניב לין | חופי הררי

לפרויקטים דומים

bottom of page